Negeri Satu Gabus


widget

Monday, 15 October 2012

Nilai Tes 2 Kelas IX-2 Tahun 2012-2013


Daftar nilai dan rangking dari hasil ulangan ke 2 mata pelajaran TIK  pada kelas IX-2 SMP Negeri 1 Gabuswetan tahun plajaran 2012-2013.
NO
NAMA SISWA
L/P
KLS
HASIL TES
RANK
1
ADE JULIANTO PRASETYO
L
IX-2
56
34
2
ADE ANGGRAENI
P
IX-2
68
12
3
ADETIA HERPIANA
P
IX-2
68
12
4
ALDO ARDIANTO
L
IX-2
64
27
5
ANGGUN NURIL BAROKAH
P
IX-2
72
6
6
ARIZAL
L
IX-2
64
27
7
ASRI ALFIANI
P
IX-2
68
12
8
AYOE NOVITASARI
P
IX-2
64
27
9
AYU KRISTINA PADANG
P
IX-2
80
1
10
AYU LESTARI
P
IX-2
76
4
11
AYU LIYANI
P
IX-2
68
12
12
BAHARRUDIN DIPAYANA
L
IX-2
68
12
13
BAYU CASNIKA
L
IX-2
64
27
14
CASWANTO
L
IX-2
68
12
15
DEDEN NURTAUKHID
L
IX-2
72
6
16
DESI PERMATA SARI
P
IX-2
68
12
17
FUZI KARUNIA KARIM
P
IX-2
72
6
18
IBNU FAJAR RIYADI
L
IX-2
68
12
19
JUNENI
P
IX-2
76
4
20
KINTANAMI DAYMITRI
P
IX-2
72
6
21
LIDYA ASTUTI
P
IX-2
68
12
22
NOVITA AYU IRIANI
P
IX-2
80
1
23
RIYAN FAUZI
L
IX-2
64
27
24
SEBI HASTINA WIRANTI
P
IX-2
68
12
25
SITI ALIFAH
P
IX-2
68
12
26
SRI NURYATI
P
IX-2
68
12
27
SULENAH
P
IX-2
68
12
28
SUSANTI
P
IX-2
80
1
29
SYAHID ANWAR
L
IX-2
68
12
30
TARMIJI
L
IX-2
72
6
31
WARYUN
P
IX-2
64
27
32
WULANDARI
P
IX-2
60
33
33
YOHAN YUDAWAN
L
IX-2
68
12
34
YOLLA DESTIANINGRUM S.
P
IX-2
72
6
35
YUNITA
P
IX-2
80
1

0 comments:

Post a Comment

Silahkan tulis komentar Anda !