Negeri Satu Gabus


widget

Monday, 23 March 2015

Praktek Ujian TIK Kelas 9-2 Tahun 2015

1-ABDUL HANIF
Nama                                    : Abdul Hanif
Kelas                                    : IX-2
Tempat tanggal lahir           : Badau, 20 Februari 2000
No. Peserta ujian                : 18-043-037-4
Alamat E-mail 1                  : abdulhanift2000@gmail.com
Alamat E-mail 1                  : abdul.hanift@yahoo.co.id
Alamat Blog                        : hanift92.Blogspot.com
Alamat Rumah                    : Ds kandanghaur Blok PDAM
Nama Ayah                         : KASNALI
Nama Ibu                             : HALIMAH
Melanjutkan sekolah ke     : SMKN 1 Gabuswetan
2-ABIL ARIEF
Nama : ABIL ARIEF
Kelas : IX-2
Tempat tanggal lahir : Indaramayu, 07 September 1999
No. Peserta ujian: 18-043-038-3
Alamat E-mail 1 : Abilarief07@gmail.com
Alamat E-mail 1 : Abilareif07@yahoo.co.id
Alamat Blog : Abilarief07.Blogspot.com
Alamat Rumah : Ds Gabuswetan Blok Asem jajar
Nama Ayah : Sukiman
Nama Ibu : Carniti
Melanjutkan sekolah ke : SMKN 1 Gabuswetan
3-ARI CAHYUDIN
Nama                                     : Ari cahyudin
Kelas                                     : IX-2
Tempat tanggal lahir                : indramayu,05 september 2000
No. Peserta                            :18-043-039-2
Alamat E-mail 1 (Google)         : aricahyudin82@gmail.com
Alamat E-mail 2 (Yahoo)          : ari.cahyudin27@yahoo.com
AlamatBloger                          : aricahyudin76.blogspot.com
AlamatRumah                         : Ds.kandanghaur ,blok.PDAM RT 01 RW 01
NamaAyah                              : Sunandi S.Pd.I.M.si
NamaIbu                                 : Dasri
MelanjutkanSekolah                : SMAN 1 KANDANGHAUR
4-BERIL KUSUMA BINTARA
Nama                                 : Beril Kusuma Bintara
kelas                                  : IX-2
Tempat, Tgl Lahir              : Lhokseumawe, 27 September 2000
No. Peserta Ujian             : 18 - 043 - 040 - 9
Alamat Email 1(google)   : berilkusuma27@gmail.com
Alamat Email 2 (yahoo)   : berilkusumabintara@yahoo.com
Alamat Blog                      : berilkusumabintara.blogspot.com
Alamat Rumah                  : Ds.Kroya Blok.Portal Rt.15/Rw 05
Nama Ayah                       : Muhdi
Nama Ibu                           : Ratna Sairah
Melanjut Sekolah ke         : SMA Negeri 1 Indramayu
5-DEA SUTAMI
Nama :DeaSutami
Kelas : IX-2
No.Peserta : 18-043-041-8
Tempat, Tgl Lahir : Indramayu, 24 maret 2000
Alamat E-mail 1 (Google) :sutamidea@gmail.com
Alamat E-mail 2 (Yahoo) :dea_sutami@yahoo.co.id
AlamatBlogger : deasutami24.blogspot.com
AlamatRumah :blok.Lamaran Ds.Gabuskulon Kec.Gabuswetan Kab.Indramayu
NamaAyah :H.Kartamin
NamaIbu :Hj.Suterih
MelanjutkanSekolah : SMA NEGERI 4 SURAKARTA
6-DIANA FEBRUANI
Nama                           :Diana Februani
Kelas                           :9-2
Tempat, Tgl Lahir          :Indramayu, 02 Februari 2000
No. Peserta Ujian          :18-043-042-7
Alamat Email 1 (Google):dianafebruani02@gmail.com
Alamat Email 2 ( Yahoo):dianafebruani@yahoo.co.id
Alamat Blog                  :dianafebruani03.blogspot.com
Alamat Rumah              :Desa Sekarmulya, Blok Saradan
Nama Ayah                   :Ratim Tugiana
Nama Ibu                      :Kurniyah
Melanjutkan Sekolah ke :SMKN 1 GABUSWETAN
7-DIANA SARI
Nama                            : Diana Sari
Kelas                            : IX-2
Tempat,Tgl Lahir            : Indramayu,04 Agustus 2000
No.peserta Ujian             : 18-043-043-6 
Nama E-mail 1 (Google)  : sari93386@gmail.com
Nama E-mail 2 (Yahoo)   : dianasari04@yahoo.com
Nama Blog                     : sari93386.blogspot.com 
Alamat Rumah                : Desa Babakanjaya,blok Kandanghaur,kec.Gabuswetan. 
Nama Ayah                     : Surita. 
Nama Ibu                        : Sawiyah.
Melanjutkan Sekolah Ke   : SMKn 1 ANJATAN.
Melanjutkan Sekolah Ke   : SMK AL HUDA KEDUNGWUNGU
8-DIDI SUPANDI
Nama                            :Didi Supandi
Kelas                            :9-2
Tempat tgl lahir              :Indramayu, 26 Agustus 1999
No. peserta ujian            :18-043-044-5
Alamat email (Google)    :didiidnapus@gmail.com
Alamat email (Yahoo)     :didiidnapus14@yahoo.com
Alamat blog                   :lamarancitty.blogspot.com
Alamat rumah                :Blok Lamaran Ds Gabuskulon
Nama ayah                    :Carmadi
Nama ibu                       :Darnisem
Melanjutkan sekolah ke  :SMKN1 Gabuswetan
9-DIMAS SENJANI SUKMA
Nama                                : Dimas Senjani Sukma
Kelas                                 : 9-2
Tempat, Tanggal Lahir       : Indramayu, 18 Oktober 1999
No. Pesera Ujian               : 18-043-045-4
Alamat Email 1                  : senjanisukma5@gmail.com
Alamat Email 2                  : dimassukma67896@yahoo.com
Alamat blog                       : catatq.blogspot.com
Alamat rumah                    : Desa. Rancahan Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu
Nama Ayah                        : Agus Sukmawansah
Nama Ibu                           : Nining Rustini
Melanjutkan Sekolah Ke    : SMAN 1 Sindang
10-GISELLA NYSSA AGATHA
Nama : Gisella Nyssa Agatha
Kelas : 9-2
Tempat,Tgl lahir : Indramayu,21 oktober 2000
No Peserta Ujian ; 18-043-046-3
Alamat email 1( google) ;gisellaagatha2@gmail.com
Alamat email 2(yahoo) ; agathagisella21@yahoo.co.id
Alamat Rumah ; Ds.Sukamelang,Kec.Kroya
Nama Ayah ; Joseph Candra
Nama Ibu ; Yuyun Ekawati
Melanjut sekolah ke ; SMAN 1Indramayu
11-HARYANTI
Nama                          : Haryanti
Kelas                           : 9-2
Tempat, tanggal lahir     : Indramayu, 1 juni 1999
No.peserta ujian            : 18-043-047-2
Alamat e-mail 1 (google) : haryanti951@gmail.com
Alamat e-mail 2 (yahoo) : yantiharyanti229@yahoo.com
Alamat blog                  : haryanti951.blogspot.com
Alamat rumah               : Ds.Babakan jaya, kec.gabuswetan
Nama ayah                   : Harno
Nama ibu                      : Tarsinih
Melanjutkan sekolah ke : SMKN 1 Gabuswetan
12-INEKE VELLYANI
Nama : Ineke Vellyani
Kelas : IX-2
Tempat,Tgl lahir : Indramayu, 11 Juli 2000
No. Peserta Ujian : 18-043-048-9
Alamat Email 1 (google) : inekevellyani@gmail.com
Alamat Email 2 (yahoo)  : inekevellyani@yahoo.co.id
Alamat Blog : ineke11.blogspot.com
Alamat Rumah : Desa Gabuswetan Kec Gabuswetan blok pasar RT06/RW01
Nama Ayah : Benny Hendri Krusianto
Nama Ibu : Daryunah
Melanjutkan Sekolah Ke : SMAN 1 Kandanghaur
13-JODI FOA BOY
Nama : Jodi Foa Boy
Kelas : 9-2
Tempat Tgl.Lahir : Tanjungpinang, 31 Oktober 1999
No. Peserta Ujian : 18-043-049-8
Alamat Email 1 ( Google ) : jodifoaboy@gmail.com
Alamat Email 2 ( Yahoo ) : jodi.foaboy@yahoo.com
Alamat Rumah : Ds.Gabuskulon Blok.Welut
Nama Ayah : Chan Hyan Hway
Nama Ibu : Ernawati
Melanjutkan Sekolah ke : SMAN 1 INDRAMAYU
14-KIKI EVITA
Nama : Kiki Evita
Kelas : 9-2
Tempat, Tgl Lahir : Indramayu, 30 Agustus 2000
No. Peserta Ujian : 18-043-050-7
Alamat E-mail 1 (Google) : kikievita999@gmail.com
Alamat E-mail 2 (Yahoo) : kikievita77@yahoo.com
Alamat Blog : kikievita.blogspot.com
Alamat Rumah : Desa Ked.Gabus Blok Rancaipik Kec. Gabuswetan
Nama Ayah : Abdul Karim
Nama Ibu : Rati'ah
Melanjutkan Sekolah Ke : SMK Negeri 1 Gabuswetan
15-KUSNADI
Nama                             : Kusnadi
Kelas                             : 9-2
Tempat, Tanggal Lahir      : Indramayu, 09 April 2000
No. Peserta Ujian            : 18-043-051-6
Alamat Email 1 (Google)  : dayinkgaul@gmail.com
Alamat Email 2 (Yahoo)   : dayinkgaul@yahoo.com
Alamat Blog                    : aregafc.blogspot.com
Alamat Rumah                : Ds.Gabuskulon Blok.Gadur
Nama Ayah                    : Sirman
Nama Ibu                        : Tarsinih
Melanjutkan Sekolah Ke  : SMA N 1 KANDANGHAUR
16-LANNY SUPRIYADI
Nama : Lanny Supriyadi
Kelas : IX-2
Tempat, tgl lahir : Indramayu, 17 Januari 2000
No. Peserta Ujian : 18-043-052-5
Alamat email (google) : lannysupriyadi@gmail.com
Alamat email (yahoo) : lannysupriyadi@yahoo.co.id
Alamat rumah : Desa sukamelang blok gadel
Nama ayah : Deddy supriyadi
Nama Ibu : Wastinah
Melanjutkan sekolah ke : SMAN 1 Kandanghaur
17-M. FAISAL RAYHAND
Nama                            : M.faisal rayhand    
kelas                            :  9-2  
Tempat, tgl lahir             : Indramayu, 7 april 2000     
No. peserta ujian            : 18-043-053-4     
Alamat email 1 (google)  : riskisantai@gmail.com    
Alamat email 2 (yahoo)   : rayhand.faisal@yahoo.co.id
Alamat blog                   : desarancahancity.blogspot.com
Alamat rumah                : Blok plasah, Ds rancahan, Kec gabuswetan, Indramayu
Nama ayah                    : pahrudin hidayat
Nama ibu                       :waskinah
Lanjut sekolah ke            : Sma N 1 Indramayu
18-MAS CANDRA
Nama                                 :Mas Candra
Kelas                                  :9-2
Tempat,Tgl Lahir               :Indramayu,20 Agustus 1999
No.Peserta Ujian              :18-043-054-3
Alamat Email 1(Google)  :mascandra19999@gmail.com
Alamat Email 2 (Yahoo)   :mascandra20@yahoo.com
Alamat Blog                      :mascandra1999.blogspot.com
Alamat Rumah                  :Blok.Langgen kulon Desa.Gabus Kulon Kec.Gabuswetan                                              Kab.Indramayu Rt.17 Rw.07
Nama Ayah                       :Tarjono
Nama Ibu                          :Taringkem
Melanjutkan Sekolah Ke :SMK N 1 Gabuswetan
19-NILA KOMALA SARI
Nama                                         : Nila Komala Sari
Kelas                                          : 9-2
Tempat, Tgl Lahir                     : Indramayu, 28 Mei 2000
No. Peserta Ujian                    : 18 - 043 - 055 - 2
Alamat Email 1 (google)        : nilakomallasari@gmail.com
Alamat Email 2 (yahoo)          : snilakomala@yahoo.co.id
Alamat Blog                              : malla28.blogspot.com
Alamat Rumah                         : Desa Sekarmulya Blok Rong Kecamatan Gabuswetan
Nama Ayah                               : Suwarno
Nama Ibu                                  : Warsinah
Melanjut Sekolah Ke               : Smk N 1 Gabuswetan
20-NILU WIDIA NINGSIH
Nama                             : Nilu Widia Ningsih
Kelas                              : 9-2
Tempat, Tgl Lahir              : Indramayu, 05 Juli 1999
No. Peserta Ujian              : 18-043-056-9
Alamat E-mail 1 (Google)   : niluwidia20@gmail.com
Alamat E-mail 2 (Yahoo)    : niluwidianingsih@yahoo.com
Alamat Blog                      : niluwidianingsih.blogspot.com
Alamat Rumah                  : Desa Rancahan Blok Lebiyah Kec. Gabuswetan
Nama Ayah                       : Wardiman
Nama Ibu                          : Esih Sukesih
Melanjutkan Sekolah Ke     : Smkn 1 Gabuswetan
21-NIZAR ACHMAD
Nama                          :Nizar Achmad
Kelas                           :9-2
tempat tanggal lahir       :Indramayu,21 Agustus 2000
No.Peserta                    :18-043-057-8
Alamat Email 1 (Google) :nizarachmad08@gmail.com
Alamat Email 2 (Yahoo) :nizarachmad66@yahoo.com
Alamat Blog                  :nizarachmad08.blogspot.com
Nama Ayah                   :Abdul Aziz
Nama Ibu                      :Tasweny
Melanjut Sekolah ke       :SMK N 1 Gabus Wetan
22-PUPUT SHERINA O. 
Nama                                      : Puput Sherina Oktaviani
Kelas                                      : 9-2
Tempat, Tgl Lahir                      : Indramayu, 25 Oktober 1999
No. Peserta Ujian                     : 18-043-058-7
Alamat Email ( Google )             puputoktaviani991@gmail.com
Alamat Email ( Yahoo )              puputsherinaoktaviani16@yahoo.co.id
Alamat Blog                             : http://putsher25.blogspot.com
Alamat Rumah                         : Blok langgen kulon No.92 RT.16 RW.07
                                                 Ds.Gabuskulon Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu
Nama Ayah                              : Darli
Nama Ibu                                 : Narimpen

Melanjutkan Sekolah Ke            : SMAN 1 Sindang
23-PUTRI AYU LESTARI
Nama                                       : Putri Ayu Lestari
kelas                                        : 9-2
Tempat,Tgl lahir                        : Indramayu,16 april 2001
No.peserta                               : 18-043-059-6
Alamat email 1 ( google )         :ayuputri450@gmail.com
Alamat email 2 ( yahoo )          : putriayulestari1604@yahoo.co.id
Alamat blog                              : putri145.blogspot.com
Alamat rumah                           : Desa. Gabuswetan Blok . kesambi
Nama ayah                               : MOH.Suchyar
Nama ibu                                  : Yatiah
Melanjutkan sekolah ke            : SMAN 1 Sindang
24-REVIRA PARDESI
Nama                      : Revira Pardesi
Kelas                      : 9-2
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 28 januari 2000
No.peserta               : 18-043-060-5
Alamat e-mail1(Google) : pardesirevira@gmail.com
Alamat e-mail 2(yahoo) : revirapardesi@yahoo.coi.id
Alamat blog                 : revira28.blogspot.com
Alamat rumah              : Ds.Gabuskulon, kec.gabuswtan, blok. kagok
Nama ayah                  : Mispar Bunyamin

Nama ibu                     : Desi Warnengsih
Melanjutkan sekolah ke : SMAN 1 KANDANGHAUR
25-RIYANTI SUKMA DEWI
Nama                              : Riyanti Sukma Dewi 
Kelas                              : 9-2
Tempat, Tgl Lahir              : Indramayu, 2 Agustus 1999
No. Peserta Ujian             : 18-043-061-4
Alamat E-mail 1 (google)   : riyantisukmadewi99@gmail.com
Alamat E-mail 2 (yahoo)    : riyantisukmadewi@yahoo.com
Alamat Blog                     : riyantisukmadewi.blogspot.com
Alamat Rumah                 : Desa Rancahan Blok Lebiyah kec. Gabuswetan 
Nama Ayah                     : Kusman
Nama Ibu                        : Nunung Maryati 
Melanjutkan sekolah ke    : SMKN 1 Gabuswetan 
26-SILVI HILDAYARA MEI L.
Nama                             : Silvi Hildayara Meiliyanti
Kelas                              : 9-2
Tempat, Tanggal Lahir   : Indramayu, 06 Mei 2000
No.perseta ujian             : 18-043-062-3
Alamat email 1               : silvihildayara991@gamil.com
Alamat email 2               : silvihildayara992@yahoo.co.id
Alamat blog                    : silvihildayara.blogspot.com
Alamat rumah                : Desa Rancamulya Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu
Nama Ayah                    : Tarmidi
Nama Ibu                       : Nurilahwati
Melanjutkan sekolah ke : SMAN 1 KANDANGHAUR
27-SINTA OKTAPIYANI
Nama : Sinta Oktapiyani
Kelas : 9-2
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 07 oktober 1999
No peserta ujian : 18-043-063-2
Alamat email 1 (google) : oktapiyanisinta@gmail.com
Alamat email 2 (yahoo) : oktapiyani_sinta@yahoo.com
Alamat blog : oktapiyanisinta.blogspot.com
Alamat rumah : Desa wirakanan, Blok pengodengan
                            kec. kandanghaur, kab. indramayu
Nama ayah : Taryo
Nama ibu : Turminih
Melanjutkan sekolah ke : SMKN 1 LOSARANG
28-SITI RAHMI MAHARDIKA
Nama : Siti Rahmi Mahardika
Kelas : IX-2
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 23 desember 1999
Alamat email 1 : 
sitirahmimahardika@gmail.com
Alamat email 2 : 
sitirahmi.mahardika@yahoo.com
Alamat blog : 
Amymahardika.blogspot.com
Alamat rumah : Ds. Sukamelang RT/RW : 01/01
Nama ayah : Hepi Suhaepi
Nama ibu : Susi Susanti
Melanjutkan sekolah ke : SMK N 1 LOSARANG
29-SYASKYA UMAIROH
Nama                                : Syaskya Umairoh
Kelas                                 : 9-2
Tempat, Tgl Lahir              : Indramayu, 14 Oktober 2000
No. Peserta Ujian              : 18-043-065-8
Alamat e-mail 1 (Google)   : syaskyachane@gmail.com
Alamat e-mail 2(Yahoo)      : syaskyaumairoh14@yahoo.co.id
Alamat Blog                       : http://syaskyachance.blogspot.com/
Alamat Rumah                   : Blok Desa, Desa Rancamulya, Kec. Gabuswetan, Kab. Indramayu, Prov. Jawa Barat
Nama Ayah                        : Suwandi S.pd M.si
Nama Ibu                           : Idah Susilawati
Melanjutkan Sekolah Ke    : SMAN 1 KANDANGHAUR
30-TANIA ANANDA PUTRI
Nama                                   : Tania Ananda Putri
Kelas                                   : 9-2
Tempat, Tgl Lahir               : Indramayu, 08 Maret 2000
No. Peserta Ujian              : 18-043-066-7
Nama Email 1 (Google)    : taniaanandap.28@gmail.com
Nama Email 2 (Yahoo)      : anandatania829@yahoo.co.id
Alamat Blog                        : taniaanandap.blogspot.com
Alamat Rumah                   : Blok.Welut Desa.Sukamelang Kec.Kroya Kab.Indramayu
Nama Ayah                        : Ruanto
Nama Ibu                            : Caswati
Melanjutkan Sekolah Ke   : SMKN 1 LOSARANG
31-THIFHANUS DWI PURNOMO
Nama                                     :Thifhanus Dwi Purnomo
Kelas                                     :9-2
Tempat,Tanggal Lahir          :Indramayu,16-Mei-2000
No.Peserta Ujian                 :18-043-067-6
Alamat E-mail 1(Google)    :thifhanusdp@gmail.com
Alamat E-mail 2(Yahoo)      :fhans.vaganza@yahoo.com
Alamat Blog                          :thifhanusdp.blogspot.com
Alamat Rumah                      :Ds.GabusWetan,blok Desa Rw01/Rw05
Nama Ayah                           :Ino Sutrisno
Nama Ibu                               :Sainah
Melanjut Sekolah Ke           :SMAN 1 KandangHaur
32-TIA MILLENIA A.
Nama : Tia Millenia Alvionita
Kelas : 9-2
Tempat,tanggal lahir : Indramayu,01-01-2000
No.peserta ujian : 18-043-068-5
Email 1 (google) : tiamilleniaalvionita@gmail.com
email 2 ( yahoo) : tia_milleniaalvionita@yahoo.com
Alamat rumah : Gabuskulon,blok langgenkulon RT 16/RW 07
Nama Ayah : Carwanto
Nama ibu : Daeti 
Melanjutkan sekolah ke : SMK FARMASI IKIFA Jakarta Timur
33-TIO NUFANTO
nama: Tio Nufanto
kelas: 9-2
tempat, tanggal lahir: Indramayu, 20 oktober 1999
no. peserta ujian: 18-043-069-4
alamat e-mail 1(google): tionufanto20@gmail.com
alamat e-mail 2 (yahoo): nufanto_tio@yahoo.coid
alamat blog: tionufanto11.blogspot.com
alamat ruah: Ds. Kedeungdawa Rt. 02 Rw.01
nama ayah: Dirlam
nama ibu: Erni johan
melanjutkan sekolah ke: SMKN 1 LOSARANG
34-VELINA TASYA APRILIAN
Nama : Velina Tasya Aprilian
Kelas : 9-2
Tempat, Tgl Lahir : Indramayu, 23 April 2000
No. Peserta Ujian : 18-043-070-3
Alamat Email 1 (Google) : velinatasyaaprilian23@gmail.com
Alamat Email 2 (Yahoo) : velinatasyaaprilian@yahoo.co.id
Alamat Rumah : Ds. Sukamelang Kec. Kroya Blok. Gadel
Nama Ayah : Sodikin
Nama Ibu : Kartini
Melanjutkan Sekolah Ke : SMAN 1 KANDANGHAUR
35-YASI`AH
Nama                                : Yasi'ah
Kelas                                 : IX-2
Tempat, tgl lahir                : Indramayu, 27 Desember 1999
No. peserta Ujian             : 18-043-071-2
Alamat email 1 (google)  : iyasyasiah27@gmail.com
Alamat email 2 ( yahoo)   : iyasyasiah@yahoo.co.id
Alamat blog                       : iyasyasiah.blogspot.com
Alamat rumah                    : desa Babakan jaya, Blok Kandang haur
Nama ayah                         : Darjo
Nama ibu                            : Caswati
Melanjutkan sekolah ke    : SMKN 1 Gabuswetan
36-YULI HANDINI DWI AMALIA P.
Nama : Yuli Handini Dwi Amalia Putri
Kelas : IX-2
Tempat, Tgl Lahir : Indramayu, 28 Juli 2000
No. Peserta : 018-043-072-9
Alamat E-mail 1 (Google) : yulihandini@gmail.com
Alamat E-mail 2 (Yahoo) : yulihandinidwi@yahoo.co.id
Alamat Bloger : yulihandini61.blogspot.com
Alamat Rumah : Blok. Lamaran Rt. 13 Rw. 05 No. 89 Ds. Gabuskulon Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu Prov. Jawa Barat Indonesia
Nama Ayah : Sanudi
Nama Ibu : Turiyah 
Melanjutkan Sekolah : SMAN 1 KANDANGHAUR 

0 comments:

Post a Comment

Silahkan tulis komentar Anda !